Velkommen

Anastasis

Ære til Gud for alle ting!

Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke er en lokal menighet i Bergen tilhørende Den hellige ortodokse kirke.

Hva er Den ortodokse kirke? Det er den eldste og opprinnelige kristne kirke grunnlagt av Jesus Kristus og videreført og bevart av apostlene. Det er kirken som er beskrevet i Den hellige skrift som Jesu Kristi legeme og brud. Gjennom sin 2000 årig lange historie har ortodoks kristendom forblitt trofast mot Skriften, Apostlenes og de tidlige Kirkefedres lære og praksis.

Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjenestene våre feires i Loddefjord menighetshus, bare 15 minutter med buss fra Bergen Sentrum. Adresse: Vadmyraveien 91, Loddefjord

Den Guddommelige Liturgi feires hovedsaklig hver søndag kl 09:00 med påfølgende frokost og kirkekaffe. Hovedspråket vårt er norsk. Vi tar gjerne i mot gjester. Velkommen!

Oversikt over gudstjenester finner du her.

 kontakt oss

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close