Velkommen

Anastasis

Ære til Gud for alle ting!

Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke er en nyoppstartet menighet i Bergen tilhørende Den hellige ortodokse kirke.

Hva er Den ortodokse kirke? Det er den eldste og opprinnelige kristne kirke grunnlagt av Jesus Kristus og videreført og bevart av apostlene. Det er kirken som er beskrevet i Den hellige skrift som Jesu Kristi legeme og brud. Gjennom sin 2000 årig lange historie har ortodoks kristendom forblitt trofast mot Skriften, Apostlenes og de tidlige Kirkefedres lære og praksis.

Velkommen til gudstjeneste!

Gudstjenestene våre feires i Loddefjord menighetshus, bare 15 minutter med buss fra Bergen Sentrum. Adresse: Vadmyraveien 91, Loddefjord

Den Guddommelige Liturgi feires hver søndag kl 10:00 med noen unntak. Hovedspråket vårt er norsk. Vi fortsetter feiringen etterpå med frokost og kirkekaffe og tar gjerne i mot gjester og besøkende. Velkommen!

Oversikt over gudstjenester finner du her.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close