Velkommen

Anastasis

Ære til Gud for alle ting!

Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Kirke i Bergen er en liten misjonsmenighet i oppstartsfasen tilhørende Den hellige ortodokse kirke.

Hva er Den ortodokse kirke? Det er den eldste og opprinnelige kristne kirke grunnlagt av Jesus Kristus og videreført og bevart av apostlene. Det er kirken som er beskrevet i Den hellige skrift som Jesu Kristi legeme og brud. Gjennom sin 2000 årig lange historie har ortodoks kristendom forblitt trofast mot Skriften, Apostlenes og de tidlige Kirkefedres lære og praksis.

Kom og se! (Joh1:46)

Velkommen til gudstjeneste! Gudstjenestene våre feires på norsk i Loddefjord menighetshus, bare 15 minutter med buss fra Bergen Sentrum. Adresse: Vadmyraveien 91, Loddefjord

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close