Munk eller legmann?

“At jeg er en munk og du er en legmann betyr ingenting. Herren lytter like mye til en munk som til et menneske som lever i verden gitt at begge er sanne troende. Han leter etter et hjerte fylt av den sanne tro som han kan sende sin Ånd til. For menneskets hjerte er i stand til å bli fylt av Guds rike. Den hellige ånd og Guds rike er ett.”

hl. Serafim av Sarov

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close