Presentasjon: Ortodoks feltpresttjeneste

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen inviterer til et fellesmøte om tros- og livssynsbetjening ved offentlige institusjoner i Bergensregionen. Fader Theodor skal dele perspektiver fra forsvaret generelt og fra prøveprosjektet “Ortodoks Feltprestjeneste i forsvaret” Onsdag 31. Oktober kl 12:15. For fullstendig program for dagen se her.

OBS – påmelding påkrevd.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close