Eksarkatet er oppløst

Den hellige Synode i Konstantinopel besluttet under sitt møte tirsdag 27. november å oppløse Erkestiftets og innlemme Eksarkatet inn under den regulære strukturen til Patriarkatet i Konstantinopel. Hva dette innebærer i praksis for vår menighet er ikke helt klart enda og vi må derfor avvente situasjonen. Inntil videre har Erkebiskop Jean velsignelse fra Patriark Bartolomeus til å fortsette en avvikling av eksarkatet under Det ekumeniske Patriarkat i henhold til gjeldende lover og regler. Prosessen vil fullføres under ekstraordinær forsamling av erkestiftet 23. februar. 

fader Theodor

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close