Kirkebygg konto

Vi leier for tiden lokaler til våre gudstjenester og må sette opp og ta ned «kirken» vår hver helg. Men på sikt ønsker vi å skaffe oss et eget bygg som er vårt. Etter forespørsler fra personer som ønsker å gi til dette formålet har vi nå opprettet en byggekonto hos Fana Sparebank merket «kirkebygg». Så vil tiden og Guds velsignelse bestemme hvordan dette prosjektet vil skride frem.

Kirkebygg konto hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Må Gud velsigne alle givere!

Byggeprosjekt St. Gabriel Orthodox Church, Ashland Oregon

Bildet over og videoen under er fra St. Gabriel Orthodox Church i Ashland Oregon USA. Fader Theodor kjenner menigheten og presten fader Andreas godt fra tiden i California. De har på sett og vis en lignende historie som vår menighet hvor de startet i det små. Nå har de startet et spennende byggeprosjekt som vi kan hente inspirasjon fra.

Skissen av kirkebygget helt øverst er fra St. John of the Ladder (Hellige Johannes Klimakus) i Greenville South Carolina. Kirken er nå bygget og de er i gang med å male ikoner inne i den nå. Kirken og byggeprosjektet er omtalt i Orthodox Arts Journal.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close