Om oss

Menigheten

Ikon av Bebudelsen

Vi er en liten internasjonal menighet i Bergen tilhørende Den ortodokse kirke. Menigheten er viet til festen for hellige Jomfru Marias Bebudelse (25.mars) og har en lengre historie i Bergensområdet. Formelt sett ble menigheten likevel først opprettet i 2018 i forbindelse med at menigheten fikk sin første fastboende prest. Bergen har flere ortodokse menigheter. Det som skiller vår menigheten fra de andre er at vi ble stiftet for å være en norsktalende menighet. Vi vil være et åndelig hjem for ortodokse kristne og andre som søker dypere kristne røtter og er interessert i oldkirken og ortodoks tro. Menigheten vår består av mennesker som har flyttet hit til Bergen fra ortodokse land i ulike deler av verden eller har funnet kirken i Norge og blitt tatt opp i henne som voksne. Samtidig ønsker vi å gjøre Den ortodokse kirke, ortodoks tro og praksis bedre kjent i det norske samfunnet og særlig her i Bergen. Gudstjenestene våre foregår nesten utelukkende på norsk. Den beste måten å bli bedre kjent med ortodoks tro er å besøke gudstjenestene våre. Kom og se! Vi ønsker gjester og interesserte hjertelig velkommen på våre gudstjenester og arrangement!

Ortodoks kristendom i Norge

Kristendommen har lange og dype røtter i Norge som går langt over 1000 år tilbake i tid. Den kristne tro som kom hit Norge med handelsreisende, misjonærer og helgener som hellige Sunniva, hellige Olav og Hallvard var ortodoks kristendom. Ortodokse misjonærer virket i Øst-Finnmark før reformasjonen kom til Norge. Ortodoks kristendom har med andre ord lange røtter i Norge. I to av våre naboland, Finland og Russland er ortodoks kristendom hovedreligion og nevnt i grunnloven. I dag er Den ortodokse kirke den tredje største minoritetskirken i Norge og har i mange år vært den raskest voksende kristne kirke i landet vårt.

Erkestiftet i Paris

St. Aleksander Nevsky Katedralen i Paris. Hovedkirken for Erkestiftet.

Menigheten tilhører Erkestiftet av Ortodokse Kirker av Russisk Tradisjon i Vest-Europa. Erkestiftet som har hovedsete i Paris er et bispedømme med en lang og viktig historie i Vest-Europa. Det ble opprettet av russiske flyktinger fra den kommunistiske revolusjon i Russland i 1917. Det russiske miljøet i Paris var stort og dynamisk og mange av forrige århundres største og viktigste ortodokse teologer kom fra erkestiftet og ble utdannet ved dets teologiske institutt St. Sergius, i en tid da nesten alle ortodokse levde i land hvor de ble forfulgt og teologisk utdannelse var svært begrenset. Miljøet produserte noen av de fremste teologer i det forrige århundre uavhengig av kirkesamfunn. Navn som Fr. Georges Flororvsky, Fr. Sergei Bulgakov, Oliver Clement, Fr. Alexander Schmemann og Fr. John Meyendorff for å nevne noen, er godt kjent langt utenfor Den ortodokse kirke. Flere av dem var også viktige aktører i å bringe denne arven videre til det ortodokse miljøet i USA og særskilt til St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York som er en av de fremste ortodokse utdanningsinstitusjoner i vesten i dag. Den ortodokse kirke i USA (OCA) har nære bånd til Erkestiftet. Erkestiftet kjennetegnes av sin dype historiske røtter, som viderefører og formidler av den teologiske arv i Russland før revolusjonen, men fremstår i dag som et internasjonalt bispedømme med medlemmer fra mange land og nasjonaliteter, hvor lokale språk i hovedsak benyttes. Stiftet har en vestlig identitet og bevissthet om sitt kall til deltakelse i, misjon og åpenhet mot det samfunnet en befinner seg i.

I Norge har erkestiftet en lengre historie. Den eldste ortodokse menighet Norge i moderne tid hellige Nikolai ortodokse menighet i Oslo ble stiftet allerede i 1931 av russiske flyktninger og tilhørte Erkestiftet hele sin historie frem til 2018. Menigheten i Bergen springer ut av denne menigheten.

vår biskop

Metropolitt Jean

Metropolitt Jean av Dubna, er menighetens biskop og overhode for Erkestiftet i Paris. Hans Eminense er fra Bordeaux i Frankrike, en disippel av hellige Sophrony av Essex og ble uteksaminert ved St. Sergius i 1974. Han var prest i Sveits i 40 år og flere år vert for TV-programmet «Orthodoxie» på fransk TV kanal 2 før han ble erkstiftet biskop i 15.mars 2015 og deretter stiftets erkebiskop i 26.mai 2016. Under hans lederskap ble Erkestiftet gjenforent med Den russisk ortodokse kirke høsten 2019 etter over 80 år under Det Ekumeniske Patriarkat i Konstantinopel. 3. November ble han elevert til Metropolitt av Patriark Kirill under en gjenforeningsgudstjeneste i Moskva.

vår prest

fader Theodor

Menighetens prest er fader Theodor Svane. Fader Theodor er vestlending og ble tatt opp i Den ortodokse kirke i studietiden. Han er opprinnelig utdannet ingeniør i Teknisk Samfunnsplanlegging og jobbet flere år i et stort konsulentfirma før han og familien reiste til USA og tok presteutdannelse ved anerkjente St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. 1.juni 2014 ble han ordinert til diakon av erkebiskop Job av Thelmessos, leder av det Ekumeniske Patriarkats faste delegasjon til Kirkens Verdensråd, i Three Holy Hierarchs Chapel i New York og 14. januar 2015 ble han ordinert til prest av erkebiskop Job i St. Aleksander Nevskys Cathedral i Paris. Fr. Theodor ble uteksaminert med en Master of Divinity grad fra St. Vladimir’s i mai 2015. Sammen med familien reiste han deretter til California og Santa Rosa i wine country like utenfor San Francisco hvor han var prest i St. Seraphims Orthodox Cathedral i to år. De kom tilbake til Norge sommeren 2017 og han har siden hatt ansvaret for menigheten i Bergen og arbeidet i Forsvaret som feltprest. Sammen med matusjka Hanne Louise har de to sønner og bor på Sotra. Han skriver innimellom for den kristne avisen Dagen i spalten «i Fokus» og kan kontaktes på epost her.

Her er et intervju med fader Theodor fra 2020 på St. Vladimir’s Seminary sin hjemmeside.

Medlemskap

Ortodokse kristne i Bergen og omegn kan søke medlemskap i menigheten. Interesserte bes ta kontakt for søknad om medlemskap. Husk at en kan ikke være medlem i mer enn en menighet/kirkesamfunn samtidig. Søkende og interesserte som ønsker å bli tatt opp i Den ortodokse kirke i menigheten vår vil etter en periode bli tatt opp som katekumener og gå gjennom katekese og innføring i Den ortodokse kirkes tro og praksis før de kan innlemmes i Kirken. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Kirkebygg konto

For tiden leier vi menighetsbygg, men ønsker oss på sikt et eget bygg . Vi har nå opprettet en byggekonto hos Fana Sparebank merket «kirkebygg». Vi er takknemlig for alle gaver, store og små som går mot dette formålet:

Kirkebygg konto hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Gaver, tiende og økonomisk støtte:

Bank konto generelle gaver og tiende: 3411 42 27805
Vipps: 543047 (Vipps tar 1,75%)

org. nr. 921 227 523

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close