Om oss

Den Hellige Bebudelsen

Vi er en norsktalende internasjonal menighet med medlemmer fra flere land. Du er hjertelig velkommen på besøk eller som en del av vårt voksende felleskap. Menigheten har en lengre historie i Bergensområdet, men ble formelt sett først opprettet i 2018 da menigheten fikk sin første prest.

Menigheten tilhører Erkestiftet for Ortodokse Kirker av Russisk tradisjon i Vest Europa som ledes av Metropolitt Jean av Dubna, overhode for stiftet. Erkestiftet har en lang og viktig historie i Vest-Europa og er det første ortodokse bispedømmet med tilstedeværelse i Norge i moderne tid.

Menighetens prest er fader Theodor Svane. Fader Theodor er utdannet ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York og var assisterende prest i St. Seraphim Orthodox Cathedral utenfor San Francisco før han og familien kom tilbake til Bergen og Norge i 2017. Fader Theodor er også prest i Forsvaret,

Medlemskap

Ortodokse kristne i Bergen og omegn kan søke medlemskap i menigheten. Interesserte bes ta kontakt for søknad om medlemskap. Husk at en kan ikke være medlem i mer enn en menighet/kirkesamfunn samtidig. Andre som ønsker å bli tatt opp i menigheten må gå gjennom katekese og innføring i Den ortodokse kirkes tro og innlemmes i Kirken gjennom dåp. Ta kontakt ved spørsmål.

Kirkebygg konto

For tiden leier vi menighetsbygg, men ønsker oss på sikt et eget bygg . Vi har nå opprettet en byggekonto hos Fana Sparebank merket «kirkebygg». Vi er takknemlig for alle gaver, store og små som går mot dette formålet:

Kirkebygg konto hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Gaver, tiende og økonomisk støtte:

Bank konto generelle gaver og tiende: 3411 42 27805
Vipps: 543047 (Vipps tar 1,75%)

org. nr. 921 227 523

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close